utvecklande möten, kurser, seminarier, föreläsningar och behandlingar - för kontakt med hälsa, lust, glädje och livsväg

 

 

plats och tid

kurs i ansiktsdiagnostik
läs mer

kurs i kinesisk medicinsk Ansiktsdiagnostik

Lördag den 13 mars kl. 9-17

Fredag 23 april, kl. 9-17

i Lund

Denna dag kan användas av ALLA som jobbar med människor även om du inte är teapeut. T.ex....

  • om du vill bli bättre på att tolka dina medarbetare
  • kunna hantera svårare möten
  • tolka en personlighet och på så sätt kunna göra mötet mer fruktbart!

Läs längre ner om den tusenåriga konsten att läsa ansikten

kursledarna
Kursanmälan

Kursinnehåll

lärare i TCM, dipl. akupunktör, föreläsare, lett uppskattade kurser i Ansiktsdiagnostik i Norge och Sverige

Kursavgift 1.700 kr

Anmälan till kurserna: holger@daoteket.se

Anmälningsavgift 200:- betalas till Wendt Akupunktur BG 5678-5934

- Ursprung och historia.
- Kartan, ålder och dess positioner.
- Viktiga årtal och hur man kan lösa barndomstrauman vid dessa.

- Traditionell Kinesisk Medicin.
- De 5 elementen och deras utmärkande drag i ansiktet.
- Livsanden "Shen" och vad vi kan se i andras ögon. "Jing", vårt arv som syns bl. a. i öron och panna

- De två ansiktshalvorna
- Vem vi är och vad vi kan göra för att utveckla vår potential.
- Vad vi bör vara försiktiga med och vad vi löper för hälsorisker.

- Praktiska övningar, vi lär oss att "läsa" vad vi ser
- teckningsövning för seendet
- att bearbeta en bild i datorn

bild kommer

Ulla Jerming - arbetar i Europarådet för TCMs utveckling, medlem i BAcC och RCHM, (UK) föreläsare, bl.a. i radio Lyssna på Ulla i P4

Rekommenderad kurslitteratur
 
"Face Reading in Chinese Medicine" av Lillan Bridges,
 
"The Wisdom of Your Face" av Jean Haner
 
Kurskompendiet som ingår kommer att vara på svenska
om dao och Ansiktsläsning
Ansiktsdiagnostik - konsten att läsa ansikten
dao - konsten att hitta sin sanna ursprungliga natur.

De båda ansiktshalvorna visar olika sidor av en personlighet

De tre zonerna visar vilka styrkor man bäst använder när man tacklar problem

Linjer betyder många olika saker, dels beroende på vilket håll de går, och dels var de är placerade. Många visar känslor som fastnat. En linje visar hur mycket av din medfödda livsenergi du förbrukat, en annan visar hur väl du funnit din livsväg.


Ansiktsläsning utvecklades av daotister i Kina för över två tusen år sedan. De två tidigaste kartorna visade dels åldersmarkeringar, när emotionellt viktiga händelser skett i livet, och dels de två ursprungliga meridianer som möts ansiktet. Det var en diagnostisk metod för att lära känna sig själv och för att kunna bedöma hälsan fysiskt, emotionellt och spirituellt.

Denna empiriska vetenskap förvanskades så småningom till vidskepelse. Utan den rika filosofin i sitt ursprung blev det kvar en mängd skrock med "tursamma" eller "otursamma" tecken. Men där den daoistiska filosofin fanns kvar överlevde den mer vetenskapliga Ansiktsläsningen.

 
 
Fler och fler välutbildade helhetsterapeuter har börjat upptäcka de stora fördelarna med traditionell kinesisk medicin (TCM)och med den som grund blir Ansiktsdiagnostiken meningsfull.
 
Allt fler vill hitta sin egen inre väg och tar hjälp både av ursprungliga och moderna metoder. Genom Ansiktsdiagnostiken kan man hjälpa andra (och sig själv) att förstå sina styrkor och talanger och att acceptera och uppskatta den unika person man är.

 
Vid empiriska studier i modern tid visar det sig att ju fler medicinska problem en människa har, eller har haft, desto tydligare tecken finner man i ansiktet.

Ansiktet förändras. Det mesta i ditt ansikte reflekterar ditt inre vid en given tidpunkt, eftersom ansiktet förändras i takt med din egen inre förändring. Den framtid som finns skriven i dina anletsdrag speglar bara hur du levt ditt liv tills nu.

Vem du är beror på vad du har varit, vem du kommer att bli beror på din handling nu. Ditt ansikte reflekterar varje förändring.

I örat börjar avspeglingarna av resan genom livet. Vi hoppas att kursen i Ansiktsdiagnostik innebär att en ny spännande resa kan börja, konsten att läsa ansikten.

Välkommen!